fbpx

Skon­taktuj się z nami

Jesteśmy otwarci na współ­pracę i pomysły – nasza oferta zawsze roz­po­czyna się od roz­mowy.

B2B/WSPÓŁPRACA

Piotr Bar­dadyn

Busi­ness Deve­lop­ment

+48 663 205 249
[email protected]

For­mu­larz kon­tak­towy: